screen resolution out of range

May 26, 2011 at 04:11:17
Specs: Windows XP
HINDI KO MABUKSAN ANG PC KO MAY LUMALABAS NA SCREEN RESOLUTION OUT OF RANGE

See More: screen resolution out of range

Report •

#1
May 26, 2011 at 05:14:10
Boot into Windows safe mode (F8 at start up) and lower the resolution there.

Report •
Related Solutions


Ask Question