a magyar vagy az unió!? ez nem kérdés

November 23, 2011 at 10:33:27
Specs: Windows 7
Mi az oka, hogy Magyarországon az Eutanázia nem engedélyezett, de az abortusz igen?
Mi az oka, hogy sok gyerek éhezik? Miért hajtja minden politikus egy idő után a "maga malmára a vizet"? Talán mert saját lépteiket is képtelenek RENDESEN irányítani? Mi az, hogy EGYENJOGÚSÁG ebben a köztársaságban? a nő egy nagy nulla a férfi pedig úgy üti ahogy akarja, mert a gyengébb nem gyengébb? Miért a rabok büntetik a gyermekmolesztálókat, és a nőket verőket? Ha egy megfogant magzatot el lehet 'pusztítani, akkor a bűnöst miért nem kell felakasztani? Sajnos nem azok akasszák fel magukat akik azt érdemlik! Miből gondolja mindenki, hogy az igazság odaát van, és kíváncsian várják mi lesz a HALÁL után? Porból lettél és visszatérsz oda! Erre vártok? A kígyó látta, hogy bejött, mégis meghal az ember, porrá válik és ekkor kitalálta: mondjuk azt -- most lett az ember olyan mint Isten! Pedig ez a hazugsága folytatása CSAK! Ki miben hisz szuverén joga, és igyuk csak tovább a hazugságainak a levét! Ádám ott hibázott, hogy nem hitt benne: kaphat új NŐ-t Istentől. Tehát akkor ki is a TEREMTÉS KORONÁJA? A nő vagy a férfi? Egy nő magába nulla, de ha a nulla az egyes mögött van, akkor a házasság 10. Értitek? De ha a férfi nem teszi azt amit kell, akkor a nulla marad elől, és hát így hiába nős a férfi, a házassága 1-el ér fel, nem 10-essel. Akkor ki tegyen kalapot??????? Ennyi...

See More: a magyar vagy az unió!? ez nem kérdés

Report •

#1
November 23, 2011 at 11:21:39
Google translation from Hungarian:

What is the reason that euthanasia is not permitted in Hungary, but yes, abortion?
What is the reason that many children are starving? Why does every politician out after a "private malmára the water"? Maybe its because they are unable to give properly managed? What is Equal rights in this republic? a woman with a big zero and the man hits you as you like, because the poor are not poor? Why punish the prisoners gyermekmolesztálókat and women verőket? If a baby can be conceived "to destroy the sinner why should not hang? Unfortunately, they do not hang themselves who deserve it! What does everyone think that the truth is out there, waiting and wondering what will happen after death? And return to dust thou there! That you waiting for? The snake he saw that he came, but the man dies, flour, and then figured out: let's say - just as God became a man! Yet this is the continuation of the lie ONLY! Who believes what the sovereign right and will only drink the juice of the lies! Adam made ​​a mistake there, that he did not believe in it: to obtain a new NO God. So who is the Crown of Creation? A woman or a man? A woman covers zero, but zero if the individual is behind the 10th marriage Do you understand? But if a man does what you need to stay away from zero, and so he married a vain man, a marriage, it is worth, not 10-singer. So hats off to do ??????? That's it ...


Report •
Related Solutions


Ask Question