Wybuchanie zasilacza (Explosive PSU)

March 12, 2010 at 07:55:51
Specs: Windows XP
Witam może na początek skopiuje parametry mojego komputera z programu Everest, a następnie przejdę do problemu.


Komputer
Typ komputera Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera CEREBRO (Komp Maćka)
Nazwa użytkownika Maciek
Domena logowania CEREBRO
Data / Czas 2010-03-12 / 16:21

Płyta główna
Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Pamięć fizyczna 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Typ BIOS'u Award Modular (11/09/07)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)

Ekran
Karta wideo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
Akcelerator 3D nVIDIA GeForce 8800 GT
Monitor LG W1934 [19" LCD] (1851187584)

Multimedia
Karta dźwiękowa Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller

Magazyn
Kontroler IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Kontroler IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Kontroler IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Storage Controller AFCNHNRI IDE Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny Generic USB CF Reader USB Device
Dysk fizyczny Generic USB MS Reader USB Device
Dysk fizyczny Generic USB SD Reader USB Device
Dysk fizyczny Generic USB SM Reader USB Device
Dysk fizyczny WDC WD3200YS-01PGB0 (298 GB, IDE)
Napęd dysków optycznych JANCNSZ 9Q381YJ4X SCSI CdRom Device
Napęd dysków optycznych TSSTcorp CDDVDW SH-S202N (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Status dysków SMART OK

Partycje
C: (NTFS) 100006 MB (28572 MB wolne)
D: (NTFS) 200.4 GB (25.8 GB wolne)
Rozmiar całkowity 298.1 GB (53.7 GB wolne)

Urządzenia wejściowe
Klawiatura Urządzenie klawiatury HID
Mysz Mysz zgodna z HID
Mysz Mysz zgodna z HID

Sieć
Podstawowy adres IP 192.168.1.101
Podstawowy adres karty (MAC) 00-1D-7D-A4-62-AA
Karta sieciowa NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.101)


A teraz o problemie:

Kupiłem ten komputer ponad dwa lata temu w sieci Vobis. W Ciągu tych dwóch lat sprzęt pięć razy trafiał do serwisu!!! A to za sprawą zasilacza. Zaczęło się niewinnie, przy zabawie programami do obróbki wideo, czy też przy dłuższym graniu sprawiał wrażenie jakby się przegrzewał i wyłączał. Wybrałem się do nich z reklamacją, po tygodniu otrzymałem komputer a gdy zapytałem się o co chodziło usłyszałem że to wina zasilacza i dostałem nowy. Komputer działał jakiś czas, ale problem znowu zaczął się powtarzać, kolejna wizyta w salonie i nowy zasilacz. Historia znowu się powtarza, z jednym wyjątkiem, zasilacz tym razem po prostu wybuchł. Komputer po raz kolejny ujrzał serwis i dostał znowu nowiuteńki zasilacz. Za każdym razem gdy pytałem się tych ekspertów czy to nie coś innego, oni stwierdzali nie i że to tylko i wyłącznie wina zasilacza. Idziemy dalej, odebrałem znowu PCeta, pochodził jakiś czas. Jako fan komiksów zainstalowałem grę: Batman Arkham Asylum, ledwo włączył się filmik rozpoczynający grę a tu booooooooom, zasilacz poszedł. Znowu serwis, otrzymałem po raz kolejny nowy zasilacz do kolekcji a oprócz tego wmontowali gratisowo wiatraczek. I komputer działał, przeszedłem nawet Batmana bez problemów Już myślałem że wszystko będzie OK, ale gdy zainstalowałem najnowszą wersję Alien versus Predator, po kilku minutach grania, kiedy gra chodziła płynnie na moim sprzęcie, zasilacz o mocy 420Wat eksplodował. Niedawno odebrałem go z Vobisu, zmienili zasilacz, wsadzili 480wat, jako że mam teraz dużo rzeczy na głowie, pisanie pracy dyplomowej itp. Nie staram się śrubować kompa na maxa. Ale, ostatnio naszedł mnie sentyment na Age of Mythology, grę z 2003 roku. Odpalam ją i po 15 minutach z komputera słychać bzykanie, tzn pojawia się stały dźwięk ( bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) tak jakby się coś przegrzewało, znowu gdy grę wyłączam, dźwięk momentalnie znika. Pojawia się gdy testuję sprzęt Everestem, gdy tylko zaczyna „bzykać” gaszę program bo nie chcę żeby zasilacz mi znowu się zjarał, bo mam przecież mnóstwo rzeczy do pisania i nie mogę sobie pozwolić na to by trafił na x czasu do serwisu.

Teraz moje pytanie, co to może być? Straciłem już gwarancję na inne podzespoły, mam cały czas na zasilacz z racji tego że się psuje. Nie ufam jednak tym serwisantom z Vobisu, czy to może być płyta główna? Jeżeli tak czy to możliwe żeby serwis tego nie wykrył wcześniej? Mam podejrzenia że działali na czas i czekali aż skończy mi się gwarancja żeby umyć od tego ręce.

edited by moderator: Post moved from Windows XP Forum to General Hardware Forum


See More: Wybuchanie zasilacza (Explosive PSU)

Report •

#1
March 12, 2010 at 08:05:39
Any way you can write that out in english instead of polish?

Report •

#2
March 12, 2010 at 08:10:51
Without waiting for the OP to do the translation ... Here is Google translation of the Polish post:

Subject: Explosive Power Supply

Hi can copy the parameters to start my computer from the Everest program, and then come to the problem.


Computer
Type your Multiprocessor PC ACPI
Operating System Microsoft Windows XP Home Edition
Service pack of the operating system Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Cerebro computer name (Maciek Comp)
Username Maciek
Logon Domain Cerebro
Date / Time 2010-03-12 / 16:21

Motherboard
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000 +
Motherboard Name Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Memory 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Nanya M2Y1G64TU8HB4B-25C 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Type Award Modular (11/09/07)
Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)

Screen
Video card NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 8800 GT
Monitor LG W1934 [19 "LCD] (1851187584)

Multimedia
Sound Card Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller

Magazine
IDE Controller NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
IDE Controller Standard Dual PCI IDE Controller
Storage Controller IDE Controller AFCNHNRI
Floppy Drive Floppy disk
Physical disk Generic USB CF Reader USB Device
Physical disk Generic USB MS Reader USB Device
Physical disk Generic USB SD Reader USB Device
Physical disk Generic USB SM Reader USB Device
Disk WDC WD3200YS-01PGB0 (298 GB, IDE)
Optical Drive JANCNSZ 9Q381YJ4X SCSI CdRom Device
Optical Drive CDDVDW TSSTcorp SH-S202N (DVD + R9: 16x, DVD-R9: 12x, DVD + RW: 20x/8x, DVD-RW: 20x/6x, DVD-RAM: 12x, DVD-ROM: 16x, CD : 48x/32x/48x DVD + RW / DVD-RW / DVD-RAM)
SMART Hard Disks Status OK

Partitions
C: (NTFS) 100006 MB (28572 MB free)
D: (NTFS) 200.4 GB (25.8 GB free)
Total Size 298.1 GB (53.7 GB free)

Input Devices
Keyboard HID Keyboard Device
Mouse compatible with HID
Mouse compatible with HID

Network
Primary IP address 192.168.1.101
Your primary address (MAC) 00-1D-7D-A4-62-AA
The network adapter NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.101)


And now the problem:

I bought this computer over two years ago in the network Vobis. During those two years, five times the equipment entered the site! And this is thanks to the power supply. It began innocently, with fun programs for video processing, or with longer playing he seemed to overheat and switch off. I went to them with the complaint, after a week I received a computer and when I asked what it was heard that the wine and got a new power supply. The computer worked for some time, but the problem started to recur again, another visit in the living room and a new power supply. History repeats itself again, with one exception, the power supply this time just broke. A computer once again saw service again and got the brand new power supply. Whenever I asked these experts, is not it something else, and they affirmed that it was not only the wine supply. We go further, I received PCeta again, came some time. As a fan of comics I installed the game: Batman Arkham Asylum, barely joined the game and the movie starts here booooooooom, the power supply went. Again service, once again got a new power supply to the collection and besides gratis mounted fan. And the computer worked, I went without any problems even Batman  I thought that everything would be OK, but when I installed the latest version of Alien vs. Predator, after a few minutes to play when the game went smoothly on my hardware, AC power 420Wat exploded. Recently, I received it from Vobisu, changed the power supply, they put 480wat, since I now have lots of things on its head, writing a thesis, etc. Do not try to śrubować kompa the maximum level. But, as I naszedł sentiment Age of Mythology, a game in 2003. Fires her, and after 15 minutes of going on a computer whiz, I mean there is a continuous sound (bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) as if something przegrzewało again  turn off the game, the sound immediately disappears. Appears when I test equipment Everest, as soon as it begins to "buzz" I put out the program because I do not want power again zjarał me, because I have a multitude of things to write and I can not afford to hit the x time to the site.

Now my question is what can it be? I lost have a guarantee on other components, I have all the time on the power by virtue of that perish. But I do not trust this serwisantom with Vobisu, whether it be the motherboard? If so is it possible that this service has not detected earlier? I have a suspicion that it acted at all times and waited until the end I guarantee that the wash from the hands.

i_Xp/Vista/W7User


Report •
Related Solutions


Ask Question