usb stick error

Dane elec 4gb
March 27, 2009 at 05:45:11
Specs: Windows XP, 3Mhz/2Gb
Usb stick Dane Elec 4Gb. meldt zich in Windows Explorer als Removable Disk (I:). Tot zover niets bijzonders. Echter bij aanklikken om uit te lezen komt de melding: Please insert a disk in drive I:/
USB stick meldt zich dus als een cd player en laat de bestanden niet zien. Onbereikbaar.
Hoe kom ik bij mijn bestanden?? wie heeft een oplossing?

See More: usb stick error

Report •


#1
March 27, 2009 at 06:07:54
Als ik onder deze stand je de USB flash drive in en je kunt niet zien de bestanden in I: schijf.
Is de drive usb 1 of 2

Dutch.

If I understand this after puting the flash drive in it is seen as I: drive but you can't see the files. Is the drive usb 1 or 2


Report •

#2
March 27, 2009 at 13:43:49
Does it work on other computers?

"Best Practices", Event viewer, host file, perfmon, antivirus, anti-spyware, Live CD's, backups, are in my top 10


Report •

Related Solutions


Ask Question