Minnepenn fungerer ikke

Imation 2gb usb flash drive
February 17, 2011 at 02:10:22
Specs: Macintosh
Minnepennen har blitt brukt mellom mac og pc de 2 siste mnd og har fungert veldig fint.
Helt til i går, hvor minnepennen står i macen og det plutselig kommer opp en feilmelding "minnepennen har ikke blitt utløst på riktig måte", dette mens den står i. Jeg tar den ut, og setter den i igjen, og da fungerer den ikke. Ikke noe lys på minnepennen og ingen respons på macen.
Prøvde den deretter på flere ulike pc`er og mac`er uten hell.
Er dette et problem som jeg kan fikse selv, og hvordan gjøres isåfall dette?
Eller finnes det noen firma som gjør det?
Har et halvt år med jobbrelatert informasjon inne på sticken, og det er veldig viktig å få tilbake disse dataene på en måte.
Minnepenn: Imation Flash Drive 2 GB.
Takker for svar og hjelp! Og hvis noen kan anbefale et firma i Tromsø som fikser slike problem, please tell me! :)

See More: Minnepenn fungerer ikke

Report •

#1
February 17, 2011 at 05:09:06
Memory pen has been used between mac and pc in the last 2 months and has worked very well.
Until yesterday, the memory pen's in the Mac and it suddenly pops up an error message "memory pen has not been released correctly, that while it is in. I take it out and put it in again, and when it does not function . No light on the memory pen and no response on the Mac.
Tried it on several different pc `s and` mac's with no luck.
Is this a problem that I can fix themselves, and If so how do this?
Or is there any company that does?
Has a half years of job-related information inside the stick, and it is very important to recover this data in a way.
Memory Pen: Imation Flash Drive 2 GB.
Thanks for your reply and help! And if someone can recommend a company in Tromsø that fixes this problem, please tell me! :)

Report •

#2
February 17, 2011 at 05:10:10

Report •
Related Solutions


Ask Question